Przypominamy o obowiązku rejestracji parafialnej jaki ma miejsce we wszystkich diecezjach USA. Rejestracja nie tylko pozwala na dokładne określenie liczby parafian, ale także jest nieodzownym kryterium w kwestii referencji parafialnej w sprawach dotyczących bycia świadkiem do bierzmowania, albo ojcem/matką chrzestną. Dodatkowo, brak rejestracji parafialnej może spowodować naliczanie wyższego czesnego w podstawowych szkołach katolickich. Przede wszystkim jednak jest to jeden z wyraźnych dowodów na przywiązanie oraz wspieranie parafii. Rejestracji w nasej parafii można dokonać przez wypełnienie formularza znajdującego się przy wejściu do kościoła, albo w Internecie TUTAJ>>